• standaard

Contact

Schoonheidssalon 'Blij met mezelf!' is bereikbaar per telefoon én via WhatsApp op nummer 06-18879991.

Openingstijden

Op vrijdagen zijn wij zowieso geopend en op overige dagen werken wij op afspraak. 

Bereikbaarheid

Oosterhout bereik je via de snelweg A59. Schoonheidssalon 'Blij met mezelf!' bevindt zich in nieuwbouwwijk 'De Laverie'. Er is gratis parkeergelegenheid in de wijk.

Adres

Koninging Emmastraat 59
4905 BZ Oosterhout

Stel je vraag

Vul het onderstaande formulier in of stuur een mail naar info@blijmetmezelf.nl

 • * velden zijn verplicht.

** LET OP! Blijmetmezelf! neemt jouw privacy heel serieus! WIl je weten hoe serieus precies? Lees dan de privacyverklaring onderaan deze pagina: www.blijmetmezelf.nl/contact/

Link partners

www.praktijkdebalanz.nl  Alternatieve therapie voor FLOW in je leven!
www.mooislank.nl  Afvallen met BGN Gewichtsconsulent, vergoed vanuit je aanvullende verzekering!  
www.zuiderlichtbreda.nl  Spiritueel centrum voor bewustwording en externe locatie van Praktijk 'De BalanZ'

Privacyverklaring

'Blij met mezelf!', gevestigd op Kon Emmastraat 59, 4905 BZ te Oosterhout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.blijmetmezelf.nl
Kon Emmastraat 59
4905 BZ Oosterhout
06-18879991

Persoonsgegevens die wij verwerken
'Blij met mezelf!' verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Lijst met contactgegevens van de klant via een app

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
'Blij met mezelf!' verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- Gezondheid
- Gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@blijmetmezelf.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

'Blij met mezelf!'? verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- 'Blij met mezelf!' verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
'Blij met mezelf!' neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 'Blij met mezelf!') tussen zit. 'Blij met mezelf!' gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Apple.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
'Blij met mezelf!' bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens: 15 jaar, ivm de wettelijke termijn bewaarplicht voor zorgverleners.

Delen van persoonsgegevens met derden
'Blij met mezelf!' verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 'Blij met mezelf!' blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
'Blij met mezelf!' gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door 'Blij met mezelf!' en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@blijmetmezelf.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 'Blij met mezelf!' wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
'Blij met mezelf!' neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@blijmetmezelf.nl

 

Nieuws

 • Nieuwste Triple Wave Diode Laser techniek nu verkrijgbaar!

  Ben je scheren, stoppels en ingegroeide haren beu? Of heb je gewoon geen z...

  Lees meer
 • Puistjes door stress?

  Kan je puistjes krijgen door stress? Puistjes kunnen worden veroorzaakt door...

  Lees meer
Meer nieuws